Midt i hjerte av Lier

Hva er Inn På Tunet

Definisjon

Inn på Tunet

Inn på Tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal knyttes opp mot livet og arbeidet på gården, og skal gi mestring, utvikling og trivsel for deltakerne. Gårdsbruk er her definert som en eiendom som brukes til jord-, skog- eller hagebruk, uavhengig av omfanget av driften.


Kilde: Matmerk

Nyeste kommentarer

23.01 | 14:39

har sett lavoen! veldig

13.10 | 11:50

veldig fint sted! det er altid noe og finne på ett eller annet sted er det ALTID ...